Ruffle Potato Chip

Ruffle Potato Chip

Papier mache, paint

32" x 27" x 6"